Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,021-48,040 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054152
Mã NSX: AT1206DRE07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055149
Mã NSX: RT1206CRD0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054153
Mã NSX: AT1206DRE07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055150
Mã NSX: RT1206CRD0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054154
Mã NSX: AT1206DRE07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055151
Mã NSX: RT1206CRD0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054155
Mã NSX: AT1206DRE07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055152
Mã NSX: RT1206CRD07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054156
Mã NSX: AT1206DRE07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055153
Mã NSX: RT1206CRD073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054157
Mã NSX: AT1206DRE07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055154
Mã NSX: RT1206CRD073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054158
Mã NSX: AT1206DRE0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055155
Mã NSX: RT1206CRD073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054159
Mã NSX: AT1206DRE0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055156
Mã NSX: RT1206CRD07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054160
Mã NSX: AT1206DRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055157
Mã NSX: RT1206CRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054161
Mã NSX: AT1206DRE0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055158
Mã NSX: RT1206CRD0748K7L

Số lượng / Giá