Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,061-48,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054172
Mã NSX: AT1206DRE07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055169
Mã NSX: RT1206CRD0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054173
Mã NSX: AT1206DRE07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055170
Mã NSX: RT1206CRD075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054174
Mã NSX: AT1206DRE07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055171
Mã NSX: RT1206CRD07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054175
Mã NSX: AT1206DRE07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055172
Mã NSX: RT1206CRD07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054176
Mã NSX: AT1206DRE0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055173
Mã NSX: RT1206CRD07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054177
Mã NSX: AT1206DRE0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055174
Mã NSX: RT1206CRD0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054178
Mã NSX: AT1206DRE0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055175
Mã NSX: RT1206CRD07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054179
Mã NSX: AT1206DRE07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055176
Mã NSX: RT1206CRD0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054180
Mã NSX: AT1206DRE07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055177
Mã NSX: RT1206CRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054181
Mã NSX: AT1206DRE07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055178
Mã NSX: RT1206CRD076K49L

Số lượng / Giá