Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,081-48,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054182
Mã NSX: AT1206DRE07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055179
Mã NSX: RT1206CRD076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054183
Mã NSX: AT1206DRE0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055180
Mã NSX: RT1206CRD07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054184
Mã NSX: AT1206DRE0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055181
Mã NSX: RT1206CRD0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054185
Mã NSX: AT1206DRE0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055182
Mã NSX: RT1206CRD07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054186
Mã NSX: AT1206DRE0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055183
Mã NSX: RT1206CRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054187
Mã NSX: AT1206DRE07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055184
Mã NSX: RT1206CRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054188
Mã NSX: AT1206DRE07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055185
Mã NSX: RT1206CRD07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054189
Mã NSX: AT1206DRE0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055186
Mã NSX: RT1206CRD0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054190
Mã NSX: AT1206DRE0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055187
Mã NSX: RT1206CRD07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054191
Mã NSX: AT1206DRE07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055188
Mã NSX: RT1206CRD0790K9L

Số lượng / Giá