Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,101-48,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 360 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054192
Mã NSX: AT1206DRE07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055189
Mã NSX: RT1206CRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054193
Mã NSX: AT1206DRE07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 101 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055190
Mã NSX: RT1206CRD07101KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054194
Mã NSX: AT1206DRE07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055191
Mã NSX: RT1206BRD07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054195
Mã NSX: AT1206DRE0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055192
Mã NSX: RT1206BRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054196
Mã NSX: AT1206DRE0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055193
Mã NSX: RT1206BRD0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054197
Mã NSX: AT1206DRE0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055194
Mã NSX: RT1206BRD0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054198
Mã NSX: AT1206DRE0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055195
Mã NSX: RT1206BRD07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054199
Mã NSX: AT1206DRE07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055196
Mã NSX: RT1206BRD07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054200
Mã NSX: AT1206DRE07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055197
Mã NSX: RT1206BRD0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054201
Mã NSX: AT1206DRE0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055198
Mã NSX: RT1206BRD0711R5L

Số lượng / Giá