Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,121-48,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054202
Mã NSX: AT1206DRE0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055199
Mã NSX: RT1206BRD0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054203
Mã NSX: AT1206DRE07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055200
Mã NSX: RT1206BRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054204
Mã NSX: AT1206DRE07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055201
Mã NSX: RT1206BRD0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054205
Mã NSX: AT1206DRE0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055202
Mã NSX: RT1206BRD0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054206
Mã NSX: AT1206DRE0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055203
Mã NSX: RT1206BRD0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054207
Mã NSX: AT1206DRE07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055204
Mã NSX: RT1206BRD0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054208
Mã NSX: AT1206DRE07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055205
Mã NSX: RT1206BRD07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054209
Mã NSX: AT1206DRE07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055206
Mã NSX: RT1206BRD07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054210
Mã NSX: AT1206DRE07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055207
Mã NSX: RT1206BRD07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054211
Mã NSX: AT1206DRE0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055208
Mã NSX: RT1206BRD0716R2L

Số lượng / Giá