Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,161-48,180 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 3.57 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054222
Mã NSX: AT1206DRE073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055219
Mã NSX: RT1206BRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054223
Mã NSX: AT1206DRE073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055220
Mã NSX: RT1206BRD0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054224
Mã NSX: AT1206DRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055221
Mã NSX: RT1206BRD07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054225
Mã NSX: AT1206DRE073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055222
Mã NSX: RT1206BRD0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054226
Mã NSX: AT1206DRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055223
Mã NSX: RT1206BRD0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054227
Mã NSX: AT1206DRE073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055224
Mã NSX: RT1206BRD0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054228
Mã NSX: AT1206DRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055225
Mã NSX: RT1206BRD0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054229
Mã NSX: AT1206DRE07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055226
Mã NSX: RT1206BRD07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054230
Mã NSX: AT1206DRE07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055227
Mã NSX: RT1206BRD07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054231
Mã NSX: AT1206DRE0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055228
Mã NSX: RT1206BRD0729R4L

Số lượng / Giá