Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,181-48,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054232
Mã NSX: AT1206DRE0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055229
Mã NSX: RT1206BRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054233
Mã NSX: AT1206DRE07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055230
Mã NSX: RT1206BRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054234
Mã NSX: AT1206DRE07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055231
Mã NSX: RT1206BRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054235
Mã NSX: AT1206DRE0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055232
Mã NSX: RT1206BRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054236
Mã NSX: AT1206DRE0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055233
Mã NSX: RT1206BRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054237
Mã NSX: AT1206DRE07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055234
Mã NSX: RT1206BRD0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054238
Mã NSX: AT1206DRE07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055235
Mã NSX: RT1206BRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054239
Mã NSX: AT1206DRE0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055236
Mã NSX: RT1206BRD073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054240
Mã NSX: AT1206DRE0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055237
Mã NSX: RT1206BRD07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054241
Mã NSX: AT1206DRE07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055238
Mã NSX: RT1206BRD0742R2L

Số lượng / Giá