Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,261-48,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 48.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054272
Mã NSX: AT1206DRE0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055269
Mã NSX: RT1206BRD0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054273
Mã NSX: AT1206DRE0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055270
Mã NSX: RT1206BRD0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054274
Mã NSX: AT1206DRE07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055271
Mã NSX: RT1206CRE0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054275
Mã NSX: AT1206DRE07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.111 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055272
Mã NSX: RT1206CRE071M111L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054276
Mã NSX: AT1206DRE0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.11 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055273
Mã NSX: RT1206CRE071M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054277
Mã NSX: AT1206DRE074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055274
Mã NSX: RT1206CRE071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054278
Mã NSX: AT1206DRE074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055275
Mã NSX: RT1206CRE071M18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054279
Mã NSX: AT1206DRE074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055276
Mã NSX: RT1206CRE071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054280
Mã NSX: AT1206DRE074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055277
Mã NSX: RT1206CRE071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054281
Mã NSX: AT1206DRE074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055278
Mã NSX: RT1206CRE076R8L

Số lượng / Giá