Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,321-48,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 536 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054302
Mã NSX: AT1206DRE07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055299
Mã NSX: RT1206BRD0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054303
Mã NSX: AT1206DRE0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055300
Mã NSX: RT1206BRD0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054304
Mã NSX: AT1206DRE0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055301
Mã NSX: RT1206BRD0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054305
Mã NSX: AT1206DRE07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055302
Mã NSX: RT1206BRD07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054306
Mã NSX: AT1206DRE07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055303
Mã NSX: RT1206BRD07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054307
Mã NSX: AT1206DRE0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055304
Mã NSX: RT1206BRD07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054308
Mã NSX: AT1206DRE0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055305
Mã NSX: RT1206BRD07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054309
Mã NSX: AT1206DRE07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055306
Mã NSX: RT1206BRD07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054310
Mã NSX: AT1206DRE07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055307
Mã NSX: RT1206BRD0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054311
Mã NSX: AT1206DRE07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055308
Mã NSX: RT1206BRD0711K8L

Số lượng / Giá