Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,381-48,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.76 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054332
Mã NSX: AT1206DRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055329
Mã NSX: RT1206BRD0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054333
Mã NSX: AT1206DRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055330
Mã NSX: RT1206BRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054334
Mã NSX: AT1206DRE07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055331
Mã NSX: RT1206BRD0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054335
Mã NSX: AT1206DRE07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055332
Mã NSX: RT1206BRD07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054336
Mã NSX: AT1206DRE0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055333
Mã NSX: RT1206BRD07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054337
Mã NSX: AT1206DRE0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055334
Mã NSX: RT1206BRD07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054338
Mã NSX: AT1206DRE07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055335
Mã NSX: RT1206BRD0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054339
Mã NSX: AT1206DRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055336
Mã NSX: RT1206BRD0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054340
Mã NSX: AT1206DRE0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055337
Mã NSX: RT1206BRD07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054341
Mã NSX: AT1206DRE0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055338
Mã NSX: RT1206BRD07169RL

Số lượng / Giá