Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,401-48,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 620 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054342
Mã NSX: AT1206DRE07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055339
Mã NSX: RT1206BRD0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054343
Mã NSX: AT1206DRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055340
Mã NSX: RT1206BRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054344
Mã NSX: AT1206DRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055341
Mã NSX: RT1206BRD0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054345
Mã NSX: AT1206DRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055342
Mã NSX: RT1206BRD0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054346
Mã NSX: AT1206DRE07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055343
Mã NSX: RT1206BRD0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054347
Mã NSX: AT1206DRE07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055344
Mã NSX: RT1206BRD0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054348
Mã NSX: AT1206DRE0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055345
Mã NSX: RT1206BRD07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054349
Mã NSX: AT1206DRE0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055346
Mã NSX: RT1206BRD07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054350
Mã NSX: AT1206DRE07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055347
Mã NSX: RT1206BRD0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054351
Mã NSX: AT1206DRE07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055348
Mã NSX: RT1206BRD07180KL

Số lượng / Giá