Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,421-48,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 64.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054352
Mã NSX: AT1206DRE0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055349
Mã NSX: RT1206BRD07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054353
Mã NSX: AT1206DRE0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055350
Mã NSX: RT1206BRD07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054354
Mã NSX: AT1206DRE07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055351
Mã NSX: RT1206BRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054355
Mã NSX: AT1206DRE07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055352
Mã NSX: RT1206BRD07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054356
Mã NSX: AT1206DRE0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055353
Mã NSX: RT1206BRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054357
Mã NSX: AT1206DRE0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055354
Mã NSX: RT1206BRD0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054358
Mã NSX: AT1206DRE07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055355
Mã NSX: RT1206BRD0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054359
Mã NSX: AT1206DRE07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055356
Mã NSX: RT1206BRD0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054360
Mã NSX: AT1206DRE07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055357
Mã NSX: RT1206BRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054361
Mã NSX: AT1206DRE07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055358
Mã NSX: RT1206BRD0718RL

Số lượng / Giá