Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,441-48,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054362
Mã NSX: AT1206DRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055359
Mã NSX: RT1206BRD07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054363
Mã NSX: AT1206DRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055360
Mã NSX: RT1206BRD07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054364
Mã NSX: AT1206DRE0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055361
Mã NSX: RT1206BRD0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054365
Mã NSX: AT1206DRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055362
Mã NSX: RT1206BRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054366
Mã NSX: AT1206DRE07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055363
Mã NSX: RT1206BRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054367
Mã NSX: AT1206DRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055364
Mã NSX: RT1206BRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054368
Mã NSX: AT1206DRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055365
Mã NSX: RT1206BRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054369
Mã NSX: AT1206DRE0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055366
Mã NSX: RT1206BRD071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054370
Mã NSX: AT1206DRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055367
Mã NSX: RT1206BRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054371
Mã NSX: AT1206DRE076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055368
Mã NSX: RT1206BRD071K18L

Số lượng / Giá