Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,521-48,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.68 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054402
Mã NSX: AT1206DRE077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055399
Mã NSX: RT1206BRD07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054403
Mã NSX: AT1206DRE077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055400
Mã NSX: RT1206BRD0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054404
Mã NSX: AT1206DRE07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055401
Mã NSX: RT1206BRD0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054405
Mã NSX: AT1206DRE07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055402
Mã NSX: RT1206BRD07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054406
Mã NSX: AT1206DRE0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055403
Mã NSX: RT1206BRD07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054407
Mã NSX: AT1206DRE0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055404
Mã NSX: RT1206BRD0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054408
Mã NSX: AT1206DRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055405
Mã NSX: RT1206BRD0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054409
Mã NSX: AT1206DRE07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055406
Mã NSX: RT1206BRD0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054410
Mã NSX: AT1206DRE07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055407
Mã NSX: RT1206BRD0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054411
Mã NSX: AT1206DRE07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055408
Mã NSX: RT1206BRD07255KL

Số lượng / Giá