Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,541-48,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 82.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054412
Mã NSX: AT1206DRE0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055409
Mã NSX: RT1206BRD07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054413
Mã NSX: AT1206DRE0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055410
Mã NSX: RT1206BRD0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054414
Mã NSX: AT1206DRE0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055411
Mã NSX: RT1206BRD07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054415
Mã NSX: AT1206DRE0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055412
Mã NSX: RT1206BRD07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054416
Mã NSX: AT1206DRE07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055413
Mã NSX: RT1206BRD0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054417
Mã NSX: AT1206DRE07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055414
Mã NSX: RT1206BRD07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054418
Mã NSX: AT1206DRE0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055415
Mã NSX: RT1206BRD07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054419
Mã NSX: AT1206DRE0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055416
Mã NSX: RT1206BRD0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054420
Mã NSX: AT1206DRE07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055417
Mã NSX: RT1206BRD0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054421
Mã NSX: AT1206DRE07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055418
Mã NSX: RT1206BRD0727R4L

Số lượng / Giá