Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,661-48,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 365 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055466
Mã NSX: RT1206BRD07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054475
Mã NSX: PT1206FR-7W0R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055467
Mã NSX: RT1206BRD0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054476
Mã NSX: PT1206FR-7W0R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055468
Mã NSX: RT1206BRD0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054477
Mã NSX: PT1206FR-7W0R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055469
Mã NSX: RT1206BRD0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054478
Mã NSX: PT1206FR-7W0R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055470
Mã NSX: RT1206BRD0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054479
Mã NSX: PT1206FR-7W0R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055471
Mã NSX: RT1206BRD07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054480
Mã NSX: PT1206FR-7W0R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055472
Mã NSX: RT1206BRD0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054481
Mã NSX: PT1206FR-7W0R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055473
Mã NSX: RT1206BRD07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054482
Mã NSX: PT1206FR-7W0R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055474
Mã NSX: RT1206BRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054483
Mã NSX: PT1206FR-7W0R332L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055475
Mã NSX: RT1206BRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054484
Mã NSX: PT1206FR-7W0R36L

Số lượng / Giá