Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,681-48,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055476
Mã NSX: RT1206BRD07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054485
Mã NSX: PT1206FR-7W0R392L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055477
Mã NSX: RT1206BRD07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054486
Mã NSX: PT1206FR-7W0R39L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055478
Mã NSX: RT1206BRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054487
Mã NSX: PT1206FR-7W0R412L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055479
Mã NSX: RT1206BRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054488
Mã NSX: PT1206FR-7W0R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055480
Mã NSX: RT1206BRD0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054489
Mã NSX: PT1206FR-7W0R453L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055481
Mã NSX: RT1206BRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054490
Mã NSX: PT1206FR-7W0R464L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055482
Mã NSX: RT1206BRD0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054491
Mã NSX: PT1206FR-7W0R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055483
Mã NSX: RT1206BRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054492
Mã NSX: PT1206FR-7W0R499L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055484
Mã NSX: RT1206BRD073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 400 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054493
Mã NSX: PT1206FR-7W0R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055485
Mã NSX: RT1206BRD073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054494
Mã NSX: PT1206FR-7W0R511L

Số lượng / Giá