Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,701-48,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.74 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055486
Mã NSX: RT1206BRD073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054495
Mã NSX: PT1206FR-7W0R51L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055487
Mã NSX: RT1206BRD073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054496
Mã NSX: PT1206FR-7W0R56L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055488
Mã NSX: RT1206BRD073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 500 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054497
Mã NSX: PT1206FR-7W0R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055489
Mã NSX: RT1206BRD07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054498
Mã NSX: PT1206FR-7W0R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055490
Mã NSX: RT1206BRD0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054499
Mã NSX: PT1206FR-7W0R649L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055491
Mã NSX: RT1206BRD07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054500
Mã NSX: PT1206FR-7W0R665L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055492
Mã NSX: RT1206BRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054501
Mã NSX: PT1206FR-7W0R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055493
Mã NSX: RT1206BRD0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054502
Mã NSX: PT1206FR-7W0R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055494
Mã NSX: RT1206BRD07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054503
Mã NSX: PT1206FR-7W0R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055495
Mã NSX: RT1206BRD07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054504
Mã NSX: PT1206FR-7W0R845L

Số lượng / Giá