Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,721-48,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055496
Mã NSX: RT1206BRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054505
Mã NSX: RT1206CRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055497
Mã NSX: RT1206BRD07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054506
Mã NSX: RT1206CRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055498
Mã NSX: RT1206BRD07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054507
Mã NSX: RT1206CRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055499
Mã NSX: RT1206BRD07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054508
Mã NSX: RT1206CRE07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055500
Mã NSX: RT1206BRD0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054509
Mã NSX: RT1206CRE07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055501
Mã NSX: RT1206BRD0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054510
Mã NSX: RT1206CRE0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055502
Mã NSX: RT1206BRD0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054511
Mã NSX: RT1206CRE07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055503
Mã NSX: RT1206BRD07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054512
Mã NSX: RT1206CRE07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055504
Mã NSX: RT1206BRD07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054513
Mã NSX: RT1206CRE07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055505
Mã NSX: RT1206BRD0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054514
Mã NSX: RT1206CRE07140KL

Số lượng / Giá