Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,841-48,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055556
Mã NSX: RT1206BRD0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054565
Mã NSX: RT1206CRE078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055557
Mã NSX: RT1206BRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054566
Mã NSX: RT1206CRE078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055558
Mã NSX: RT1206BRD0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.01 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054567
Mã NSX: RT1206CRE0710K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055559
Mã NSX: RT1206BRD0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.05 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054568
Mã NSX: RT1206CRE075K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055560
Mã NSX: RT1206BRD07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 900 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054569
Mã NSX: RT1206CRE07900KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055561
Mã NSX: RT1206BRD0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 900 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054570
Mã NSX: RT1206CRE07900RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055562
Mã NSX: RT1206BRD0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054571
Mã NSX: RT1206CRE0790KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055563
Mã NSX: RT1206BRD07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054572
Mã NSX: RT1206CRE0790RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055564
Mã NSX: RT1206BRD0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054573
Mã NSX: RT1206CRE079KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055565
Mã NSX: RT1206BRD0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054574
Mã NSX: PT1206FR-070R051L

Số lượng / Giá