Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,861-48,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055566
Mã NSX: RT1206BRD0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054575
Mã NSX: PT1206FR-070R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055567
Mã NSX: RT1206BRD07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054576
Mã NSX: RT1206DRC07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055568
Mã NSX: RT1206BRD076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054577
Mã NSX: RT1206DRC071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054578
Mã NSX: RT1206DRC07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055569
Mã NSX: RT1206BRD076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054579
Mã NSX: RT1206DRC07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054580
Mã NSX: RT1206DRC075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055570
Mã NSX: RT1206BRD076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054581
Mã NSX: RT1206DRC0762R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055571
Mã NSX: RT1206BRD076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00054582
Mã NSX: PT1206FR-7W0R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055572
Mã NSX: RT1206BRD076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054583
Mã NSX: RT1206CRE07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055573
Mã NSX: RT1206BRD0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054584
Mã NSX: RT1206CRE07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055574
Mã NSX: RT1206BRD07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054585
Mã NSX: RT1206CRE07105KL

Số lượng / Giá