Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,021-49,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.16 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055645
Mã NSX: RT1206BRD078K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054656
Mã NSX: RT1206CRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.65 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055646
Mã NSX: RT1206BRD079K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054657
Mã NSX: RT1206CRE07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055647
Mã NSX: RT1206BRD079KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054658
Mã NSX: RT1206CRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 126 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055648
Mã NSX: RT1206BRD07126RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 176 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055649
Mã NSX: RT1206BRD07176RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054659
Mã NSX: RT1206CRE0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.42 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055650
Mã NSX: RT1206BRD071K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.52 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055651
Mã NSX: RT1206BRD071K52L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.76 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055652
Mã NSX: RT1206BRD071K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054660
Mã NSX: RT1206CRE0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 223 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055653
Mã NSX: RT1206BRD07223RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055654
Mã NSX: RT1206BRD0725K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054661
Mã NSX: RT1206CRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 271 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055655
Mã NSX: RT1206BRD07271RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.46 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055656
Mã NSX: RT1206BRD072K46L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054662
Mã NSX: RT1206CRE0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.52 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055657
Mã NSX: RT1206BRD072K52L

Số lượng / Giá