Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,061-49,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 98.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055671
Mã NSX: RT1206BRD0798K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054670
Mã NSX: RT1206CRE07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055672
Mã NSX: RT1206BRD071M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054671
Mã NSX: RT1206CRE0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055673
Mã NSX: RT1206BRD071M05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054672
Mã NSX: RT1206CRE0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055674
Mã NSX: RT1206BRD071M07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054673
Mã NSX: RT1206CRE0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055675
Mã NSX: RT1206BRD071M13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054674
Mã NSX: RT1206CRE0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055676
Mã NSX: RT1206BRD071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054675
Mã NSX: RT1206CRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055677
Mã NSX: RT1206BRD071M18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054676
Mã NSX: RT1206CRE07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055678
Mã NSX: RT1206BRD071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054677
Mã NSX: RT1206CRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055679
Mã NSX: RT1206BRD071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054678
Mã NSX: RT1206CRE07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055680
Mã NSX: RT1206BRD071M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054679
Mã NSX: RT1206CRE07187RL

Số lượng / Giá