Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,901-4,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006712
Mã NSX: AT0402DRE0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 22.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006713
Mã NSX: AT0402DRE0722K6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006714
Mã NSX: AT0402DRE0722KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 22.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006715
Mã NSX: AT0402DRE0722R1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 22.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006716
Mã NSX: AT0402DRE0722R6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006717
Mã NSX: AT0402DRE0722RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 232 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006718
Mã NSX: AT0402DRE07232RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 237 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006719
Mã NSX: AT0402DRE07237RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006720
Mã NSX: AT0402DRE0723K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 23.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006721
Mã NSX: AT0402DRE0723R2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 23.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006722
Mã NSX: AT0402DRE0723R7L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006723
Mã NSX: AT0402DRE07240RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 243 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006724
Mã NSX: AT0402DRE07243RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 249 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006725
Mã NSX: AT0402DRE07249RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 24.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006726
Mã NSX: AT0402DRE0724K3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006727
Mã NSX: AT0402DRE0724K9L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006728
Mã NSX: AT0402DRE0724KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 24.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006729
Mã NSX: AT0402DRE0724R3L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006730
Mã NSX: AT0402DRE0724R9L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006731
Mã NSX: AT0402DRE0724RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514