Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,221-49,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055751
Mã NSX: PE1206JRM070R008L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054750
Mã NSX: RT1206CRE07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055752
Mã NSX: PE1206JRM070R012L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054751
Mã NSX: RT1206CRE07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055753
Mã NSX: PE1206JRM070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054752
Mã NSX: RT1206CRE07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055754
Mã NSX: PE1206JRM070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054753
Mã NSX: RT1206CRE07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055755
Mã NSX: PE1206JRM070R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054754
Mã NSX: RT1206CRE07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055756
Mã NSX: PE1206JRM070R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054755
Mã NSX: RT1206CRE0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055757
Mã NSX: PE1206JRM070R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054756
Mã NSX: RT1206CRE0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055758
Mã NSX: PE1206JRM070R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054757
Mã NSX: RT1206CRE0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055759
Mã NSX: PE1206JRM070R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054758
Mã NSX: RT1206CRE0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055760
Mã NSX: PE1206JRM070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054759
Mã NSX: RT1206CRE0724R9L

Số lượng / Giá