Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,241-49,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055761
Mã NSX: PE1206JRM070R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054760
Mã NSX: RT1206CRE0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055762
Mã NSX: PE1206JRM070R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054761
Mã NSX: RT1206CRE07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055763
Mã NSX: PE1206JRM070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054762
Mã NSX: RT1206CRE07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055764
Mã NSX: RT1206BRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054763
Mã NSX: RT1206CRE0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055765
Mã NSX: RT1206BRE07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054764
Mã NSX: RT1206CRE07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055766
Mã NSX: RT1206BRE0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054765
Mã NSX: RT1206CRE07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055767
Mã NSX: RT1206BRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054766
Mã NSX: RT1206CRE07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055768
Mã NSX: RT1206BRE07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054767
Mã NSX: RT1206CRE07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055769
Mã NSX: RT1206BRE07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054768
Mã NSX: RT1206CRE0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055770
Mã NSX: RT1206BRE07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054769
Mã NSX: RT1206CRE0726K7L

Số lượng / Giá