Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,301-49,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055791
Mã NSX: RT1206BRE0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054790
Mã NSX: RT1206CRE072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055792
Mã NSX: RT1206BRE0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054791
Mã NSX: RT1206CRE072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055793
Mã NSX: RT1206BRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054792
Mã NSX: RT1206CRE072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055794
Mã NSX: RT1206BRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054793
Mã NSX: RT1206CRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055795
Mã NSX: RT1206BRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054794
Mã NSX: RT1206CRE072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055796
Mã NSX: RT1206BRE07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054795
Mã NSX: RT1206CRE072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055797
Mã NSX: RT1206BRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054796
Mã NSX: RT1206CRE072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055798
Mã NSX: RT1206BRE0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054797
Mã NSX: RT1206CRE072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055799
Mã NSX: RT1206BRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054798
Mã NSX: RT1206CRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055800
Mã NSX: RT1206BRE0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054799
Mã NSX: RT1206CRE072K55L

Số lượng / Giá