Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,481-49,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055881
Mã NSX: RT1206BRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054880
Mã NSX: RT1206CRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055882
Mã NSX: RT1206BRE07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054881
Mã NSX: RT1206CRE07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055883
Mã NSX: RT1206BRE07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054882
Mã NSX: RT1206CRE07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055884
Mã NSX: RT1206BRE07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054883
Mã NSX: RT1206CRE0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055885
Mã NSX: RT1206BRE0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054884
Mã NSX: RT1206CRE0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055886
Mã NSX: RT1206BRE0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054885
Mã NSX: RT1206CRE07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055887
Mã NSX: RT1206BRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054886
Mã NSX: RT1206CRE07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055888
Mã NSX: RT1206BRE0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054887
Mã NSX: RT1206CRE0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055889
Mã NSX: RT1206BRE0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054888
Mã NSX: RT1206CRE0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055890
Mã NSX: RT1206BRE0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054889
Mã NSX: RT1206CRE07422KL

Số lượng / Giá