Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,541-49,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 392 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055911
Mã NSX: RT1206BRE07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054910
Mã NSX: RT1206CRE0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055912
Mã NSX: RT1206BRE07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054911
Mã NSX: RT1206CRE0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055913
Mã NSX: RT1206BRE0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054912
Mã NSX: RT1206CRE07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055914
Mã NSX: RT1206BRE0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054913
Mã NSX: RT1206CRE07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055915
Mã NSX: RT1206BRE073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054914
Mã NSX: RT1206CRE0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055916
Mã NSX: RT1206BRE073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054915
Mã NSX: RT1206CRE0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055917
Mã NSX: RT1206BRE073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054916
Mã NSX: RT1206CRE0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055918
Mã NSX: RT1206BRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054917
Mã NSX: RT1206CRE0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055919
Mã NSX: RT1206BRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054918
Mã NSX: RT1206CRE07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055920
Mã NSX: RT1206BRE073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054919
Mã NSX: RT1206CRE07487RL

Số lượng / Giá