Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,601-49,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055941
Mã NSX: RT1206BRE0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054940
Mã NSX: RT1206CRE07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055942
Mã NSX: RT1206BRE0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054941
Mã NSX: RT1206CRE07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055943
Mã NSX: RT1206BRE0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054942
Mã NSX: RT1206CRE0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055944
Mã NSX: RT1206BRE0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054943
Mã NSX: RT1206CRE0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055945
Mã NSX: RT1206BRE0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054944
Mã NSX: RT1206CRE07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055946
Mã NSX: RT1206BRE07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054945
Mã NSX: RT1206CRE07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055947
Mã NSX: RT1206BRE0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054946
Mã NSX: RT1206CRE0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055948
Mã NSX: RT1206BRE0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054947
Mã NSX: RT1206CRE0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055949
Mã NSX: RT1206BRE074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054948
Mã NSX: RT1206CRE07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055950
Mã NSX: RT1206BRE074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054949
Mã NSX: RT1206CRE07549RL

Số lượng / Giá