Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,641-49,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 511 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055961
Mã NSX: RT1206BRE07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054960
Mã NSX: RT1206CRE07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055962
Mã NSX: RT1206BRE0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054961
Mã NSX: RT1206CRE0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055963
Mã NSX: RT1206BRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054962
Mã NSX: RT1206CRE0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055964
Mã NSX: RT1206BRE0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054963
Mã NSX: RT1206CRE07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055965
Mã NSX: RT1206BRE07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054964
Mã NSX: RT1206CRE07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055966
Mã NSX: RT1206BRE07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054965
Mã NSX: RT1206CRE0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055967
Mã NSX: RT1206BRE07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054966
Mã NSX: RT1206CRE0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055968
Mã NSX: RT1206BRE0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054967
Mã NSX: RT1206CRE075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055969
Mã NSX: RT1206BRE0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054968
Mã NSX: RT1206CRE075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055970
Mã NSX: RT1206BRE07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054969
Mã NSX: RT1206CRE075K49L

Số lượng / Giá