Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,661-49,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.11 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055971
Mã NSX: RT1206BRE075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054970
Mã NSX: RT1206CRE075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055972
Mã NSX: RT1206BRE075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054971
Mã NSX: RT1206CRE075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055973
Mã NSX: RT1206BRE075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054972
Mã NSX: RT1206CRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055974
Mã NSX: RT1206BRE075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054973
Mã NSX: RT1206CRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055975
Mã NSX: RT1206BRE07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054974
Mã NSX: RT1206CRE07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055976
Mã NSX: RT1206BRE0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054975
Mã NSX: RT1206CRE07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055977
Mã NSX: RT1206BRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054976
Mã NSX: RT1206CRE0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055978
Mã NSX: RT1206BRE0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054977
Mã NSX: RT1206CRE0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055979
Mã NSX: RT1206BRE07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054978
Mã NSX: RT1206CRE07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055980
Mã NSX: RT1206BRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054979
Mã NSX: RT1206CRE07619RL

Số lượng / Giá