Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,681-49,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055981
Mã NSX: RT1206BRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054980
Mã NSX: RT1206CRE0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055982
Mã NSX: RT1206BRE07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054981
Mã NSX: RT1206CRE07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055983
Mã NSX: RT1206BRE07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054982
Mã NSX: RT1206CRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055984
Mã NSX: RT1206BRE0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054983
Mã NSX: RT1206CRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055985
Mã NSX: RT1206BRE07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054984
Mã NSX: RT1206CRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055986
Mã NSX: RT1206BRE07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054985
Mã NSX: RT1206CRE07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055987
Mã NSX: RT1206BRE07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054986
Mã NSX: RT1206CRE07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055988
Mã NSX: RT1206BRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054987
Mã NSX: RT1206CRE0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055989
Mã NSX: RT1206BRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054988
Mã NSX: RT1206CRE0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055990
Mã NSX: RT1206BRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054989
Mã NSX: RT1206CRE07649KL

Số lượng / Giá