Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,961-4,980 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 2.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006772
Mã NSX: AT0402DRE072K8L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2.94 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006773
Mã NSX: AT0402DRE072K94L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006774
Mã NSX: AT0402DRE072KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006775
Mã NSX: AT0402DRE07300RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 301 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006776
Mã NSX: AT0402DRE07301RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 309 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006777
Mã NSX: AT0402DRE07309RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 30.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006778
Mã NSX: AT0402DRE0730K9L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006779
Mã NSX: AT0402DRE0730KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 30.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006780
Mã NSX: AT0402DRE0730R1L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 30.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006781
Mã NSX: AT0402DRE0730R9L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 30 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006782
Mã NSX: AT0402DRE0730RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 316 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006783
Mã NSX: AT0402DRE07316RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 31.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006784
Mã NSX: AT0402DRE0731K6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 31.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006785
Mã NSX: AT0402DRE0731R6L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 324 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006786
Mã NSX: AT0402DRE07324RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 32.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006787
Mã NSX: AT0402DRE0732K4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 32.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006788
Mã NSX: AT0402DRE0732R4L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006789
Mã NSX: AT0402DRE07332RL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006790
Mã NSX: AT0402DRE0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006791
Mã NSX: AT0402DRE0733KL

Số lượng / Giá
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514
1 + 520
100 + 518
1,000 + 516
5,000 + 515
10,000 + 514