Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,781-49,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.58 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056031
Mã NSX: RT1206BRE074K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055030
Mã NSX: RT1206CRE077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056032
Mã NSX: RT1206BRE0750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055031
Mã NSX: RT1206CRE07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 706 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056033
Mã NSX: RT1206BRE07706KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055032
Mã NSX: RT1206CRE07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 900 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056034
Mã NSX: RT1206BRE07900KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055033
Mã NSX: RT1206CRE0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 900 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056035
Mã NSX: RT1206BRE07900RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055034
Mã NSX: RT1206CRE0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056036
Mã NSX: RT1206BRE0790KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055035
Mã NSX: RT1206CRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056037
Mã NSX: RT1206BRE0790RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055036
Mã NSX: RT1206CRE07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056038
Mã NSX: RT1206BRE079KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055037
Mã NSX: RT1206CRE07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056039
Mã NSX: RT1206CRD0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055038
Mã NSX: RT1206CRE07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056040
Mã NSX: RT1206CRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055039
Mã NSX: RT1206CRE0782K5L

Số lượng / Giá