Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,801-49,820 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056041
Mã NSX: RT1206CRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055040
Mã NSX: RT1206CRE0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056042
Mã NSX: RT1206CRD07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055041
Mã NSX: RT1206CRE0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056043
Mã NSX: RT1206CRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055042
Mã NSX: RT1206CRE0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056044
Mã NSX: RT1206CRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055043
Mã NSX: RT1206CRE07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056045
Mã NSX: RT1206CRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055044
Mã NSX: RT1206CRE07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056046
Mã NSX: RT1206CRD0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055045
Mã NSX: RT1206CRE0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056047
Mã NSX: RT1206CRD0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055046
Mã NSX: RT1206CRE0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056048
Mã NSX: RT1206CRD0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055047
Mã NSX: RT1206CRE07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056049
Mã NSX: RT1206CRD07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055048
Mã NSX: RT1206CRE07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056050
Mã NSX: RT1206CRD07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055049
Mã NSX: RT1206CRE0786K6L

Số lượng / Giá