Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,821-49,840 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 113 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056051
Mã NSX: RT1206CRD07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055050
Mã NSX: RT1206CRE0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056052
Mã NSX: RT1206CRD07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055051
Mã NSX: RT1206CRE07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056053
Mã NSX: RT1206CRD07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055052
Mã NSX: RT1206CRE0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056054
Mã NSX: RT1206CRD07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055053
Mã NSX: RT1206CRE078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056055
Mã NSX: RT1206CRD0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055054
Mã NSX: RT1206CRE078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056056
Mã NSX: RT1206CRD0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055055
Mã NSX: RT1206CRE078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056057
Mã NSX: RT1206CRD0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055056
Mã NSX: RT1206CRE078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056058
Mã NSX: RT1206CRD0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055057
Mã NSX: RT1206CRE07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056059
Mã NSX: RT1206CRD0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055058
Mã NSX: RT1206CRE07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056060
Mã NSX: RT1206CRD0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055059
Mã NSX: RT1206CRE0790K9L

Số lượng / Giá