Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,841-49,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 121 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056061
Mã NSX: RT1206CRD07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055060
Mã NSX: RT1206CRE0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056062
Mã NSX: RT1206CRD07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055061
Mã NSX: RT1206CRE07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056063
Mã NSX: RT1206CRD07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055062
Mã NSX: RT1206CRE07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056064
Mã NSX: RT1206CRD07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055063
Mã NSX: RT1206CRE0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056065
Mã NSX: RT1206CRD07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055064
Mã NSX: RT1206CRE0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056066
Mã NSX: RT1206CRD07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055065
Mã NSX: RT1206CRE07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056067
Mã NSX: RT1206CRD0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055066
Mã NSX: RT1206CRE07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056068
Mã NSX: RT1206CRD0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055067
Mã NSX: RT1206CRE0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056069
Mã NSX: RT1206CRD0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055068
Mã NSX: RT1206CRE0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056070
Mã NSX: RT1206CRD0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055069
Mã NSX: RT1206CRE07953KL

Số lượng / Giá