Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,861-49,880 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 12.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056071
Mã NSX: RT1206CRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055070
Mã NSX: RT1206CRE07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056072
Mã NSX: RT1206CRD0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055071
Mã NSX: RT1206CRE0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056073
Mã NSX: RT1206CRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055072
Mã NSX: RT1206CRE0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056074
Mã NSX: RT1206CRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055073
Mã NSX: RT1206CRE07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056075
Mã NSX: RT1206CRD07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055074
Mã NSX: RT1206CRE07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056076
Mã NSX: RT1206CRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055075
Mã NSX: RT1206CRE0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056077
Mã NSX: RT1206CRD07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055076
Mã NSX: RT1206CRE0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056078
Mã NSX: RT1206CRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055077
Mã NSX: RT1206CRE079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056079
Mã NSX: RT1206CRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055078
Mã NSX: RT1206CRE079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056080
Mã NSX: RT1206CRD0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055079
Mã NSX: RT1206CRE079K31L

Số lượng / Giá