Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,881-49,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056081
Mã NSX: RT1206CRD0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055080
Mã NSX: RT1206CRE079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056082
Mã NSX: RT1206CRD0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055081
Mã NSX: RT1206CRE079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056083
Mã NSX: RT1206CRD07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055082
Mã NSX: RT1206CRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056084
Mã NSX: RT1206CRD07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055083
Mã NSX: RT1206CRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056085
Mã NSX: RT1206CRD07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055084
Mã NSX: RT1206CRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056086
Mã NSX: RT1206CRD07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055085
Mã NSX: RT1206CRD0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056087
Mã NSX: RT1206CRD0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055086
Mã NSX: RT1206CRD0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056088
Mã NSX: RT1206CRD0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055087
Mã NSX: RT1206CRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056089
Mã NSX: RT1206CRD0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055088
Mã NSX: RT1206CRD07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056090
Mã NSX: RT1206CRD0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055089
Mã NSX: RT1206CRD07118KL

Số lượng / Giá