Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,901-49,920 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056091
Mã NSX: RT1206CRD07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055090
Mã NSX: RT1206CRD0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056092
Mã NSX: RT1206CRD07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055091
Mã NSX: RT1206CRD0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056093
Mã NSX: RT1206CRD07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055092
Mã NSX: RT1206CRD07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056094
Mã NSX: RT1206CRD07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055093
Mã NSX: RT1206CRD07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056095
Mã NSX: RT1206CRD07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055094
Mã NSX: RT1206CRD0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056096
Mã NSX: RT1206CRD07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055095
Mã NSX: RT1206CRD0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056097
Mã NSX: RT1206CRD0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055096
Mã NSX: RT1206CRD0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056098
Mã NSX: RT1206CRD0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055097
Mã NSX: RT1206CRD0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056099
Mã NSX: RT1206CRD0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055098
Mã NSX: RT1206CRD07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056100
Mã NSX: RT1206CRD0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055099
Mã NSX: RT1206CRD07147KL

Số lượng / Giá