Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,921-49,940 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056101
Mã NSX: RT1206CRD0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055100
Mã NSX: RT1206CRD0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056102
Mã NSX: RT1206CRD07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055101
Mã NSX: RT1206CRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056103
Mã NSX: RT1206CRD07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055102
Mã NSX: RT1206CRD0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056104
Mã NSX: RT1206CRD07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055103
Mã NSX: RT1206CRD07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056105
Mã NSX: RT1206CRD07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055104
Mã NSX: RT1206CRD07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056106
Mã NSX: RT1206CRD07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055105
Mã NSX: RT1206CRD0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056107
Mã NSX: RT1206CRD07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055106
Mã NSX: RT1206CRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056108
Mã NSX: RT1206CRD0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055107
Mã NSX: RT1206CRD07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056109
Mã NSX: RT1206CRD0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055108
Mã NSX: RT1206CRD0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056110
Mã NSX: RT1206CRD0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055109
Mã NSX: RT1206CRD07180KL

Số lượng / Giá