Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,941-49,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056111
Mã NSX: RT1206CRD0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055110
Mã NSX: RT1206CRD0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056112
Mã NSX: RT1206CRD0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055111
Mã NSX: RT1206CRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056113
Mã NSX: RT1206CRD0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055112
Mã NSX: RT1206CRD071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056114
Mã NSX: RT1206CRD07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055113
Mã NSX: RT1206CRD071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056115
Mã NSX: RT1206CRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055114
Mã NSX: RT1206CRD071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056116
Mã NSX: RT1206CRD07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055115
Mã NSX: RT1206CRD071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056117
Mã NSX: RT1206CRD0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055116
Mã NSX: RT1206CRD0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056118
Mã NSX: RT1206CRD0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055117
Mã NSX: RT1206CRD0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056119
Mã NSX: RT1206CRD0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055118
Mã NSX: RT1206CRD0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056120
Mã NSX: RT1206CRD07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055119
Mã NSX: RT1206CRD07220KL

Số lượng / Giá