Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 49,961-49,980 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056121
Mã NSX: RT1206CRD07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055120
Mã NSX: RT1206CRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056122
Mã NSX: RT1206CRD07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055121
Mã NSX: RT1206CRD07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056123
Mã NSX: RT1206CRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055122
Mã NSX: RT1206CRD0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056124
Mã NSX: RT1206CRD07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055123
Mã NSX: RT1206CRD0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056125
Mã NSX: RT1206CRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055124
Mã NSX: RT1206CRD07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056126
Mã NSX: RT1206CRD0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055125
Mã NSX: RT1206CRD07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056127
Mã NSX: RT1206CRD0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055126
Mã NSX: RT1206CRD0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056128
Mã NSX: RT1206CRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055127
Mã NSX: RT1206CRD07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056129
Mã NSX: RT1206CRD0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055128
Mã NSX: RT1206CRD0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056130
Mã NSX: RT1206CRD07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055129
Mã NSX: RT1206CRD07287KL

Số lượng / Giá