Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,041-50,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.87 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056162
Mã NSX: RT1206CRD071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057159
Mã NSX: AT1206CRD078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056163
Mã NSX: RT1206CRD071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057160
Mã NSX: AT1206CRD07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056164
Mã NSX: RT1206CRD071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057161
Mã NSX: AT1206CRD07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056165
Mã NSX: RT1206CRD071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057162
Mã NSX: AT1206CRD0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056166
Mã NSX: RT1206CRD07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057163
Mã NSX: AT1206CRD0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056167
Mã NSX: RT1206CRD07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057164
Mã NSX: AT1206CRD079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056168
Mã NSX: RT1206CRD07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.11 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057165
Mã NSX: RT1206BRD071M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056169
Mã NSX: RT1206CRD07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057166
Mã NSX: RT1206BRE07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056170
Mã NSX: RT1206CRD0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057167
Mã NSX: RT1206BRE07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056171
Mã NSX: RT1206CRD07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057168
Mã NSX: RT1206BRE07105RL

Số lượng / Giá