Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,081-50,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 226 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056182
Mã NSX: RT1206CRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057179
Mã NSX: RT1206BRE07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056183
Mã NSX: RT1206CRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057180
Mã NSX: RT1206BRE07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056184
Mã NSX: RT1206CRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057181
Mã NSX: RT1206BRE0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056185
Mã NSX: RT1206CRD0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057182
Mã NSX: RT1206BRE0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056186
Mã NSX: RT1206CRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057183
Mã NSX: RT1206BRE0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056187
Mã NSX: RT1206CRD0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057184
Mã NSX: RT1206BRE0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056188
Mã NSX: RT1206CRD0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057185
Mã NSX: RT1206BRE0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056189
Mã NSX: RT1206CRD07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057186
Mã NSX: RT1206BRE07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056190
Mã NSX: RT1206CRD07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057187
Mã NSX: RT1206BRE0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056191
Mã NSX: RT1206CRD07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057188
Mã NSX: RT1206BRE0712R1L

Số lượng / Giá