Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,141-50,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 26.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056212
Mã NSX: RT1206CRD0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057209
Mã NSX: RT1206BRE07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056213
Mã NSX: RT1206CRD0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057210
Mã NSX: RT1206BRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056214
Mã NSX: RT1206CRD0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057211
Mã NSX: RT1206BRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056215
Mã NSX: RT1206CRD07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057212
Mã NSX: RT1206BRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056216
Mã NSX: RT1206CRD07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057213
Mã NSX: RT1206BRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056217
Mã NSX: RT1206CRD07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057214
Mã NSX: RT1206BRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056218
Mã NSX: RT1206CRD0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057215
Mã NSX: RT1206BRE07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056219
Mã NSX: RT1206CRD0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057216
Mã NSX: RT1206BRE07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056220
Mã NSX: RT1206CRD0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057217
Mã NSX: RT1206BRE07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056221
Mã NSX: RT1206CRD07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057218
Mã NSX: RT1206BRE07165KL

Số lượng / Giá