Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,201-50,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056242
Mã NSX: RT1206CRD072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057239
Mã NSX: RT1206BRE0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056243
Mã NSX: RT1206CRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057240
Mã NSX: RT1206BRE07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056244
Mã NSX: RT1206CRD07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057241
Mã NSX: RT1206BRE07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056245
Mã NSX: RT1206CRD07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057242
Mã NSX: RT1206BRE0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056246
Mã NSX: RT1206CRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057243
Mã NSX: RT1206BRE0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056247
Mã NSX: RT1206CRD07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057244
Mã NSX: RT1206BRE0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056248
Mã NSX: RT1206CRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057245
Mã NSX: RT1206BRE071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056249
Mã NSX: RT1206CRD0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057246
Mã NSX: RT1206BRE071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056250
Mã NSX: RT1206CRD0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057247
Mã NSX: RT1206BRE071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056251
Mã NSX: RT1206CRD0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057248
Mã NSX: RT1206BRE071K24L

Số lượng / Giá