Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,421-50,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.64 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056352
Mã NSX: RT1206CRD074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057349
Mã NSX: RT1206BRE07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056353
Mã NSX: RT1206CRD074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057350
Mã NSX: RT1206BRE07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056354
Mã NSX: RT1206CRD074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057351
Mã NSX: RT1206BRE07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056355
Mã NSX: RT1206CRD074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057352
Mã NSX: RT1206BRE07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056356
Mã NSX: RT1206CRD07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057353
Mã NSX: RT1206BRE0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056357
Mã NSX: RT1206CRD07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057354
Mã NSX: RT1206BRE07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056358
Mã NSX: RT1206CRD0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057355
Mã NSX: RT1206BRE0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056359
Mã NSX: RT1206CRD0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057356
Mã NSX: RT1206BRE0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056360
Mã NSX: RT1206CRD0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057357
Mã NSX: RT1206BRE07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056361
Mã NSX: RT1206CRD07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057358
Mã NSX: RT1206BRE07487KL

Số lượng / Giá