Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 50,481-50,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 57.6 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056382
Mã NSX: RT1206CRD0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057379
Mã NSX: RT1206BRE0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056383
Mã NSX: RT1206CRD07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057380
Mã NSX: RT1206BRE0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056384
Mã NSX: RT1206CRD07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057381
Mã NSX: RT1206BRE07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056385
Mã NSX: RT1206CRD0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057382
Mã NSX: RT1206BRE0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056386
Mã NSX: RT1206CRD0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057383
Mã NSX: RT1206BRE0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056387
Mã NSX: RT1206CRD075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057384
Mã NSX: RT1206BRE075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056388
Mã NSX: RT1206CRD075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057385
Mã NSX: RT1206BRE075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056389
Mã NSX: RT1206CRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057386
Mã NSX: RT1206BRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056390
Mã NSX: RT1206CRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057387
Mã NSX: RT1206BRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00056391
Mã NSX: RT1206CRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00057388
Mã NSX: RT1206BRE07604KL

Số lượng / Giá